11-03-07

VOORSTELLING

Op 19 april 2006 werd de bekende KBG (Kristelijke Bond Gepensioneerden) omgedoopt tot OKRA-Trefpunt 55+. OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Alle gepensioneerden die deze begrippen in hun vaandel dragen moeten er zich dus kunnen thuis voelen. De term trefpunt 55+ verwijst naar de doelgroep. De naamswijziging heeft dus vooral tot doel nieuwe initiatieven een plaats te geven in de leefwereld van 55-plussers.

Ook onze afdeling werd omgedoopt en draagt sinds april de benaming OKRA-Trefpunt Onze-Lieve-Vrouw van Troost Heverlee. Alhoewel de omvorming bijna samenviel met het aantreden van een nieuw bestuur werd er gekozen voor een voortzetting van het beleid. Er wordt plaats gemaakt voor nieuwe initiatieven en daarom wordt van de leden en van de bestuursleden in het bijzonder een grotere betrokkenheid gevraagd die het verenigingsleven meer armslag moet geven. Elk lid kan een idee aanbrengen en van de bestuursleden wordt verwacht dat zij de voorstellen uitwerken. Deze werkwijze zorgt niet alleen voor een zekere diversiteit in de activiteiten maar maakt ook het werk minder zwaar.

Om de daad bij het woord te voegen heeft het bestuur dit jaar volgende bescheiden wijzigingen doorgevoerd. Aan onze leden worden bijkomende sportieve activiteiten aangeboden. Zo wordt in ons trefpunt, naast het petanquen, de kans geboden om tweemaal per maand in groepsverband te fietsen en te wandelen. Sinds 14 mei 2006 zijn onze activiteiten, onze planning en onze verslagen op de voet te volgen via de website van de parochie www.olv-troost.be.

Voor volgend jaar plannen wij de start van een mailing om de leden vlugger te bereiken. Dit initiatief moet niemand afschrikken. U moet maar denken: “Indien mijn buur het sneller weet zal ook ik het sneller weten!” Alles blijft dus behouden maar leden die vertrouwd zijn met moderne communicatiemiddelen zullen zich aangesproken voelen.

Jongeren aantrekken is in deze tijd niet evident: er is een enorme keuze aan activiteiten om de vrije tijd in te vullen. Ook onze vereniging lijdt onder deze trend. Wij mogen echter gelukkig zijn want, ondanks het afhaken om gezondheidsredenen, blijft het ledenaantal constant, meer nog, sinds enkele maanden kunnen wij ons verheugen om enkele nieuwkomers. En nieuwkomers betekenen misschien ook nieuwe ideeën!

Samengevat kunnen wij zeggen dat onze vereniging een schakel is in een goed geoliede ketting. De vorige schakels hebben hun deugdelijkheid bewezen en na ons komen er beslist nog betere schakels. Aan ons om de ketting gesloten te houden!

Het spreekwoord “Onbekend is onbemind” bevat veel waarheid en daarom nodigen wij alle geïnteresseerden uit om volledig vrijblijvend eens langs te komen op een van onze vergaderingen of activiteiten. U hoeft echt niet onbezonnen te reageren, kom, oordeel en beslis met kennis nadien…

 

Nieke Geets

09:37 Gepost door Philippe Barbaix in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.