19-03-07

DE RODE ANTRACIET

 

 

Na de verwelkoming door Nieke en een bezinning werd er overgegaan tot de dagorde. Onze veiligheid… Omdat vooroordelen, nog meestal gebaseerd zijn op “van horen zeggen…” had het bestuur de heer Jan Vanherpe van De Rode Antraciet gevraagd om tijdens de ledenvergadering te komen spreken over het vormingswerk in de penitentiaire sector. Het was niet de bedoeling ons tot andere gedachten te brengen of om medelijden voor de gedetineerden op te wekken maar wel om ons eens te doen stilstaan bij de totale problematiek en de verantwoordelijkheid van elke speler. Zijn grondige kennis van de materie en de verzorgde slideshow zorgden ervoor dat de spreker onze leden kon boeien (maar dan wel figuurlijk).  

rodeantraciet02De Rode Antraciet is een instelling voor vormingswerk in de penitentiaire sector.

 

Ze ontplooit een werking, gebaseerd op de sociaal-culturele methodiek, voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving, voor al wie strafrechterlijk met justitie in aanraking komt en voor wie werkzaam is in de penitentiaire context als leefwereld.

 

Uitgaande van de waardigheid, de mogelijkheden en de verantwoordelijkheidszin van elke persoon, ontwikkelt De Rode Antraciet een eigen gevarieerd en gespecialiseerd aanbod en stimuleert tevens. (De actieve aanwezigheid van de culturele sector in de penitentiaire wereld.)

 

Zo brengt De Rode Antraciet processen van persoonlijke groei op gang die de kans op sociale re-integratie vergroten en draagt via de sociaal-culturele methodiek bij tot verdere humanisering van de penitentiaire context.

 

De Rode Antraciet spreekt zich uit in het maatschappelijk debat over veiligheid en criminaliteit en wil zodoende bijdragen tot het ombuigen van de cultuur van angst naar een cultuur van ontmoeting en respect.

 

Het betoog van de spreker kunnen wij als volgt samenvatten.  Bij elk misdrijf zijn er drie betrokken spelers, te weten: de dader, het slachtoffer en de maatschappij. De dader mag natuurlijk zijn/haar straf niet ontlopen maar moet tijdens de uitvoering de kans krijgen om tot inkeer te komen en om, in de mate van het mogelijke, de schade te herstellen. Het slachtoffer moet zich, na het onrecht dat hem/haar werd aangedaan, in alle omstandigheden terug veilig voelen.

 

Indien men weet dat elke misdadiger na het uitzitten van zijn straf opgeslorpt wordt in de maatschappij is het dan ook de taak van deze maatschappij om ervoor te zorgen dat de re-integratie in ideale omstandigheden kan verlopen om alzo bij te dragen tot een betere maatschappij.

 

De bedankingen en de mailtjes die het bestuur na de gezellige namiddag ontving zijn de stille getuigen dat de uiteenzetting iets heeft losgeweekt…

 

rodeantraciet01Tijdens de pauze werd door Simonne voor wat beweging gezorgd; het liep nog niet van een leien dakje maar het aantal deelnemers is toch in stijgende lijn. Het bestuur had traditiegetrouw gezorgd voor de versnapering. Wij danken de 52 leden voor hun aanwezigheid. 

 

Met bijzondere dank aan

De Rode Antraciet vzw
Maria-Theresiastraat 114
3000 Leuven
016/.20.85.10
www.derodeantraciet.be

  

 

Lievin Vandenbosch

Ondervoorzitter

12:52 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.