19-03-07

DE RODE ANTRACIET

 

 

Na de verwelkoming door Nieke en een bezinning werd er overgegaan tot de dagorde. Onze veiligheid… Omdat vooroordelen, nog meestal gebaseerd zijn op “van horen zeggen…” had het bestuur de heer Jan Vanherpe van De Rode Antraciet gevraagd om tijdens de ledenvergadering te komen spreken over het vormingswerk in de penitentiaire sector. Het was niet de bedoeling ons tot andere gedachten te brengen of om medelijden voor de gedetineerden op te wekken maar wel om ons eens te doen stilstaan bij de totale problematiek en de verantwoordelijkheid van elke speler. Zijn grondige kennis van de materie en de verzorgde slideshow zorgden ervoor dat de spreker onze leden kon boeien (maar dan wel figuurlijk).  

rodeantraciet02De Rode Antraciet is een instelling voor vormingswerk in de penitentiaire sector.

 

Ze ontplooit een werking, gebaseerd op de sociaal-culturele methodiek, voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving, voor al wie strafrechterlijk met justitie in aanraking komt en voor wie werkzaam is in de penitentiaire context als leefwereld.

 

Uitgaande van de waardigheid, de mogelijkheden en de verantwoordelijkheidszin van elke persoon, ontwikkelt De Rode Antraciet een eigen gevarieerd en gespecialiseerd aanbod en stimuleert tevens. (De actieve aanwezigheid van de culturele sector in de penitentiaire wereld.)

 

Zo brengt De Rode Antraciet processen van persoonlijke groei op gang die de kans op sociale re-integratie vergroten en draagt via de sociaal-culturele methodiek bij tot verdere humanisering van de penitentiaire context.

 

De Rode Antraciet spreekt zich uit in het maatschappelijk debat over veiligheid en criminaliteit en wil zodoende bijdragen tot het ombuigen van de cultuur van angst naar een cultuur van ontmoeting en respect.

 

Het betoog van de spreker kunnen wij als volgt samenvatten.  Bij elk misdrijf zijn er drie betrokken spelers, te weten: de dader, het slachtoffer en de maatschappij. De dader mag natuurlijk zijn/haar straf niet ontlopen maar moet tijdens de uitvoering de kans krijgen om tot inkeer te komen en om, in de mate van het mogelijke, de schade te herstellen. Het slachtoffer moet zich, na het onrecht dat hem/haar werd aangedaan, in alle omstandigheden terug veilig voelen.

 

Indien men weet dat elke misdadiger na het uitzitten van zijn straf opgeslorpt wordt in de maatschappij is het dan ook de taak van deze maatschappij om ervoor te zorgen dat de re-integratie in ideale omstandigheden kan verlopen om alzo bij te dragen tot een betere maatschappij.

 

De bedankingen en de mailtjes die het bestuur na de gezellige namiddag ontving zijn de stille getuigen dat de uiteenzetting iets heeft losgeweekt…

 

rodeantraciet01Tijdens de pauze werd door Simonne voor wat beweging gezorgd; het liep nog niet van een leien dakje maar het aantal deelnemers is toch in stijgende lijn. Het bestuur had traditiegetrouw gezorgd voor de versnapering. Wij danken de 52 leden voor hun aanwezigheid. 

 

Met bijzondere dank aan

De Rode Antraciet vzw
Maria-Theresiastraat 114
3000 Leuven
016/.20.85.10
www.derodeantraciet.be

  

 

Lievin Vandenbosch

Ondervoorzitter

12:52 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-03-07

 JAARVERSLAG 2006

Januari: Jaarfeest 2006

nieuwjaar


Februari: Statutaire vergadering

SAV2006


Maart: Ledenvergadering met Carl Devlies

Mar056 010


April: KBG feest en wordt OKRA!

antwerpen 016


Mei:  Bedevaart Scherpenheuvel

Scherpenheuvel06 038

 

 

 

 

Podologisch advies en raad medische voetverzorging

voeteten

 


Juni: Ledenvergadering in de Militaire Hondenkennel te Meerdaal

Kennel

 

 

 

 

 

Rommelmarkt in de Bronlaan (Voor 50 jaar parochie)

bronlaan


Augustus: Ledenvergadering - Onze pensioenen.

aug06 004

 


September: Ledenvergadering - Bezoek Parkabdij.

abdij

 

 

 

 

Lavaux Sainte-Anne en Eurospace.

PICT0051

 


Oktober: Boswandeling met boswachter

bos

 

 

 

 

 

Geleid bezoek stationsbuurt

station


November: wijndegustatie

 

Dessertennamiddag voor 50 jaar parochie

dessert 023

 


December: Op bezoek bij een witloofteler

witloof

 

 

 

Praatcafé

café

 

17:57 Gepost door Philippe Barbaix in Jaarverslag 2006 | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

LIDGELD

Na een jaar alle rekening betaald te hebben, moet de kas terug gespijsd worden. Daarom doet het bestuur  een beroep op alle leden om het lidgeld te hernieuwen. Het lidgeld werd vastgesteld door OKRA en bedraagt voor het jaar 2011:

  • Familiaal:                                                      30,00 €
  • Alleenstaande:                                              17,00 €
  • Tweede lid                                                   13,00 €
  • Lid aangesloten bij een andere afdeling:
    • Eerste lid                                           7,00 €
    • Tweede lid                                        4,70 €
 

Het lidgeld kan gestort worden op

 Sportverzekering: € 8,00

FORTIS: 230-0344095-56 - OKRA Onze-Lieve-Vrouw van Troost

 

14:03 Gepost door Philippe Barbaix in Financieel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |