27-09-07

VIERING VAN GOEDE VRIENDEN

 Neen, de politie was er niet om de orde te herstellen maar wel op uitnodiging van het Bestuur OKRA om de ledenvergadering te verzorgen. De Wijkagente Inspecteur Eva Steegmans kwam de taak van deze vertrouwenspersoon toelichten. Nadien was het de beurt aan Commissaris Debusschere om ons wegwijs te maken in het vernieuwd verkeersreglement. U hebt geen wagen meer? Ook voor u had hij een reeks aanbevelingen, een voetganger is immers ook een weggebruiker en moet dus het verkeersreglement kennen. De nieuwe visie is: “Koning Auto is dood, nu telt de zwakke weggebruiker!” Christiane merkt terecht op dat “Koning Auto” het echter nog niet beseft. Het was in die mate interessant dat wij volgend jaar een namiddag zullen uittrekken om meer gericht het verkeersreglement te bestuderen.

 

Na deze leerrijke uiteenzetting werden goede vrienden in de schijnwerpers gezet. Theo en Paula die er reeds van in het begin bij waren hebben besloten het wat kalmer te doen. Theo begon zijn loopbaan als secretaris, nadien heeft hij tot grote voldoening van alle leden de functie van schatbewaarder op zich genomen. Nieke, onze huidige voorzitster, wees erop dat Theo haar wegwijs maakte in de doolhof van de structuren die de verenigingen overkoepelen. Een inventaris maken van zijn activiteiten is onbegonnen werk: Theo is een duizendpoot die alles regelde. De tegenwoordigheid van Corneel Vanhoutte, secretaris van OKRA Oost-Brabant, getuigt dat zijn werk ook buiten het trefpunt geapprecieerd werd. Ook Paula heeft haar sporen verdiend, kende het klappen van de zweep en enkel zij maakte de beste koffie in de parochie!

 

Viering Theo

 

Het is gelukkig geen afscheid want Theo heeft ons beloofd van op veilige afstand het doen en laten van het Bestuur te volgen en, indien nodig aan de noodrem te trekken. Voor al wat onze vrienden presteerden voor al onze leden was een passend geschenk op zijn plaats. Het trefpunt heeft aan Theo een schilderij van de hand van Vital geschonken terwijl Paula als een grote diva in de bloemen werd gezet door Corneel.

 

Tijdens het verorberen van een Noorse visschotel werd er nog duchtig nagekaart.

 

Lievin

11:25 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-07

 

Boottocht
Leuven-Mechelen
.
 De bus bracht ons tijdig naar de boot. De IBIS is een mooie boot met zowel binnen- en buitenplaatsen. Na het inschepen en het laden van enkele fietsen werden de plaatsen strategisch ingenomen. Sommige leden kozen een veilig binnenplaatsje, anderen bleven liever in de gezonde buitenlucht. Maar na een tijdje moesten zelfs de stoerste zeelui dekking zoeken tegen de niet aflatende regenbui die ons de ganse dag vergezelde! 

boot1
 

Het was een prachtige boottocht. Onze gids, Paul benadrukte het uitgebreid industrietransport langs dit kanaal en de waardevolle gebouwen langs het kanaal maar wees ons ook op de watervogels die men er overvloedig aantreft. Zo leerden wij dat de aasscholver een niet waterdichte vogel is die zich na elke duik in het water moet laten drogen. Ons leek dit deze dag een onmogelijke opdracht! Tijdens het versassen kregen wij veel interessante uitleg over de werking, de constructie van de sluis en de sporen die verwijzen naar het verleden toen de vrouwen de boten trokken!!! Voor we in Mechelen kwamen konden wij aanschuiven aan keurig gedekte tafels in de benedenruimte voor een middagmaal. En of we het lieten smaken! In Mechelen deden we een korte maar zeer interessante wandeling onder de kundige leiding van onze gids. Na een uitleg in de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk ging het via het centrum naar de prachtige Sint-Romboutskathedraal. Gedurende 3 eeuwen werd aan dit meesterwerk gebouwd (13de tot de 16de eeuw). De onvoltooide toren, het kenmerk van Mechelen, is 97 meter hoog en bevat twee beiaarden van 49 klokken. De toren staat net als het belfort op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. De kerk bevat bijzondere kunstwerken zoals het schilderij: "Kruisdood van Christus" door Antoon Van Dijck, 25 originele panelen uit de 15de en 16de eeuw, die de legende van Sint-Rombout uitbeelden en een prachtige preekstoel met expressieve dierenfiguurtjes.


boot2

Tot slot wandelden we langs het Groot Begijnhof met kleine begijnenwoningen, conventen en schilderachtige beluikjes achter kleine poortjes. Voor velen onder ons was dit het eerste geleid bezoek aan Mechelen. Op het einde van de dag bracht de bus ons veilig terug naar Heverlee. De fietsers kregen nog een lekkere regenbui onderweg. Het zonnetje was zoek!! 

Marieke

19:44 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |