27-12-07

WAT ALS HET THUIS NIET MEER GAAT!

 Op donderdag 22 november hadden wij op onze ledenvergadering de Heer Hubert Vanhellemont uitgenodigd om ons wegwijs te maken in de doolhof van rusthuizen.  Het was een zeer leerrijke namiddag waar wij vooral geleerd hebben dat wij al onze rechten niet benutten en dat wij door vooroordelen financiële tegemoetkomingen mislopen.

 

In zijn inleiding had de spreker het eerst over de beoordeling van de rusthuizen. In de dagbladen kon men onlangs onder bedekte termen lezen dat de recentere rusthuizen beter scoren! Deze beoordeling is volgens de spreker echter zeer subjectief. Hij wees er ons op dat de betrokkene het laatste woord moet hebben. Een minder mooi rusthuis in de nabijheid van de kinderen of kleinkinderen vergelijkt de betrokkene misschien met een paleis, terwijl een prachtige instelling in een nieuwe omgeving de bejaarden doet huiveren! Indien wij dus een opname voor iemand moeten regelen, kunnen wij dus beter door de bril van de betrokkene kijken en niet onze indrukken opdringen.

  

De betaalbaarheid is natuurlijk een ander probleem. De voornaamste financiële middelen die de spreker aanhaalde zijn: het pensioen dat minimum 795,00 euro moet bedragen, de zorgverzekering die kan oplopen tot 125,00 euro per maand en de hulp aan bejaarden, tot 480,00 euro per maand. Deze twee laatste bronnen worden echter niet genoeg benut. Spreker stelde dat iemand met 1.000,00 euro pensioen zijn inkomen kan optrekken tot 1.500,00 euro (afhankelijk van de toestand). De spreker raadt iedereen die minder dan 1.100,00 euro pensioen trekt en hulpbehoevend  is (een opname is geen vereiste) een aanvraag moet doen. Iedereen kan voor een hulpbehoevende de aanvraag indienen, u kan dus een alleenstaande gemakkelijk helpen.

 

Daarna had de spreker het ook over de onderhoudsplicht van de kinderen. Het is lang niet zeker dat u voor uw ouders moet betalen. Nieuwe richtlijnen vermelden duidelijk wie zijn ouders financieel moet steunen maar bepaalt tevens de maxima die kunnen gevraagd worden. Werkelijk zeer belangrijk om weten, zowel voor de ouders als voor de kinderen… In geval de financiële middelen niet volstaan past het OCMW het verschil bij…

 

De vragen en de voorbeelden die aangehaald werden waren openbarend maar tevens onthutsend. Wij kunnen besluiten “Het staat wel ergens geschreven, dus iedereen kan het weten en moet maar persoonlijk zorgen dat hij de nodige bronnen aanboort!”

 Ik was slechts een aandachtige toehoorster die hier haar indrukken weergeeft en zeker geen specialist in de materie is. Mensen die meer wensen te weten over dit onderwerp verwijs ik naar de spreker is bereid die mensen wegwijs te maken in deze doolhof. Dus hebt u een probleem of wordt u geconfronteerd met een opname, contacteer dan de Heer Hubert Vanhellemont - 016/24.80.16 of via mail hubert.hellemont@ocmw-leuven.be   

Nieke Geets

Voorzitster

welzijn

11:10 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.