03-03-10

OKRA Statutaire vergadering

201002

Fotoreportage
 

Na het jaarfeest heeft ons trefpunt de Statutaire vergadering georganiseerd. Na een minuut stilte voor de overleden leden werd overgegaan tot de orde van de dag. Dat in het afgelopen jaar een boeiend programma werd afgewerkt, werd duidelijk door een slideshow opgemaakt door het bestuur. Onze leden konden kiezen uit een groot aanbod, denken wij maar aan: de vergaderingen in de zaal, de uitstappen, onze wandelingen en fietstochten, de petanquenamiddagen, het verlof aan zee, de sudocu-denksport van Vital, het niet te evenaren dessertenbuffet en onze inzet voor de parochie. Voor elk wat wils…

 Het financieel overzicht was geruststellend en het budget 2010 werd dan ook goedgekeurd. De voorstelling van ons veelbelovend programma 2010 werd aandachtig gevolgd. Mensen die twijfelen, nodig ik uit op onze samenkomsten, uitstappen en sportieve activiteiten zodat ze zelf kunnen oordelen. Tot slot van het officieel gedeelte werden de jarigen figuurlijk in de bloemetjes gezet en Vital mocht aan de deelnemers van onze denksport een klein aandenken overhandigen.

Om dit jaarverslag 2009 te staven had Constant van de meest spectaculaire samenkomsten een filmverslag gemaakt. Het waren mooie herinneringen en men kon opmerken dat sommige leden een uitgesproken danstalent hebben.

Ideeën zijn niet onuitputtelijk maar wij trachten toch elke maand opnieuw onze mensen te verrassen. Op deze vastenavond hadden wij het ons niet gemakkelijk gemaakt door te opteren om warme pannenkoeken met suiker te serveren. Het was druk in de keuken maar in een recordtempo werd iedereen bediend. Blijkbaar werd het werk in de keuken geapprecieerd want 170 stuks vlogen de keuken uit en geen enkele werd teruggebracht! Het opruimen verliep vlot dank zij veel helpende handen. Dank u wel, lieve mensen.

Al onze activiteiten worden georganiseerd door de leden van het bestuur en enkele vrijwilligers die mij het ganse jaar steunen. Het is echter niet evident om met een kleine groep mensen alles in goede banen te leiden en daarom herhaal ik hier mijn oproep aan de jongere leden om ons bestuur te komen versterken. Vernieuwing kan verrijkend zijn voor een vereniging.

Monique
Voorzitster

11:19 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

JAARFEEST OKRA

201001

Fotoreportage van Marcel en Philippe

Achter de schermen werd veel werk verricht om de vereniging in 2009 in de kijker te plaatsen en dit is ons gelukt! Onze vereniging heeft het jaar mooi en geslaagd afgesloten, daarvoor  wil ik het voltallig bestuur danken. Bedankt lieve mensen allemaal!!

Om zeven uur was het bestuur, bijgestaan door enkele vrijwilligers, paraat om de zaal aan te kleden; alles moest klaar zijn voor de aanvang van de eucharistieviering. Het was een aangepaste viering voorgegaan door pater Wilfried. De muzikale opluistering werd toevertrouwd aan een lid van ons trefpunt Rita Vandorpe. Ze werd begeleid door  organist Wilfried Naessens en zijn echtgenote Erna aan de cello. Een geslaagde combinatie, een mooiere start van het jaar 2010 hadden wij ons niet kunnen dromen. Alle mensen hebben van dit moment genoten.

Na de viering waren de leden uitgenodigd voor de receptie. Toen ik de leden mijn nieuwjaarsbrief ging voorlezen, kreeg ik knikkende knieën. Een nieuwjaarsbrief voor 108 personen! Een record voor ons trefpunt, wie had dat durven denken?

 Veel mensen vonden mijn nieuwjaarsbrief gepast, maar ik moet wel bekennen dat ik deze gekopieerd heb van mijn vijfjarige kleinzoon Siemen. Hier gaan we dan en geniet ervan…

Er woont een sterretje in mijn hart
heel klein maar heel apart.
Het kan lachen, het kan zingen,
het kan dansen en hoog springen.
Heb je verdriet en moet je soms wenen
dan mag je mijn sterretje eens lenen.
Kom dan maar heel dicht bij mij
dan geef ik je een zoen en ben je weer blij.
Mijn sterretje is er het hele jaar,
het staat altijd voor jullie klaar.
Ik wens jullie allen in 2010 een goede gezondheid, veel vriendschap, liefde en voldoening in ons trefpunt toe. En …laat uw sterretjes stralen!!

Ik hoop dat wij allemaal een klein sterretje in ons hart dragen, dat wij dat mogen uitdragen en laten schitteren zoals het in onze vereniging past. Ben je geroepen om uw sterretje in uw hart te laten spreken, kom dan bij het bestuur. Wij hebben daar nog enkele dynamische bestuursleden nodig.

Na het officieel gedeelte werd het tijd voor een voortreffelijke maaltijd. Zowel de maaltijd als de bediening werden geapprecieerd. Het was fijn en de bijbehorende wijn zorgde voor een goede stemming. Tussen de verschillende gangen door verzorgde een lijndansgroep onder leiding van mevrouw Vercamme de animatie. Links en rechts van de zaal werden zelfs enkele schuchtere danspasjes gezet.

Na de hoofdschotel was het moment aangebroken om een klein geschenkje te overhandigen aan de leden. Aangezien er niet alle dagen zonneschijn kan zijn, had het bestuur gekozen voor een klein lampje dat, in donkere momenten, wat licht kan brengen.

De dansgroep is er, met succes, in geslaagd om mensen te laten deelnemen. Alhoewel sommige dansers af en toe hun partner kwijtraakten, viel het blijkbaar toch in goede aarde want enkele leden gaan hun kans wagen bij de groep. Ik dank de mensen die de dans verzorgd hebben en zoals een lid van de dansgroep het zei: "Jullie zijn tevreden, wij hebben ons vermaakt en er zijn een paar kandidaten om zich bij onze groep te voegen, een moment waar iedereen schijnt te winnen!"

Bij een glaasje wijn werd nog even nagekaart, het bestuur is tevreden en wij hopen dat onze mening gedeeld wordt door onze leden.

Monique
Voorzitster

11:13 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

JAARFEEST UITNODIGING

jaarfeest

 

Bij de aanvang van het jaar 2010 wens ik alle lezers mijn beste wensen over te maken voor een spetterend 2010. Wij hebben onze activiteiten al opgestart met een wandeling en een fietstocht maar op 19 januari 2010 gaan wij echt van start. Die dag organiseert OKRA-Trefpunt Onze-Lieve-Vrouw van Troost zijn nieuwjaarsfeest. De dag begint met een eucharistieviering opgeluisterd door Rita Van Dorpe, lid van ons trefpunt. Na de plechtigheid worden de leden verwacht in de Sint-Ritazaal voor het aperitief gevolgd door een feestelijke maaltijd. Een lijndansgroep uit Bierbeek zorgt voor passende animatie. De namiddag wordt afgesloten met een lekker dessert, koffie en snoepjes.

 

Het wordt een aangename dag, dat is zeker. Vergeet u dus niet in te schrijven bij Lievin Vandenbosch, Leeuwerikenstraat 105 te Heverlee of via telefoon 016 40 55 03. Mensen die geen lid zijn en ons nog niet kennen, kunnen misschien van de gelegenheid gebruik maken om eens langs te komen. Wij bieden onze leden aangename activiteiten aan.

Monique

Voorzitster

11:04 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |