07-06-10

OKRA en Mantelzorg

Deze maand hadden wij Lieve Bellemans uitgenodigd om het begrip "Mantelzorg" toe te lichten. Iedereen weet dat mensen al eeuwen de zorg op zich nemen voor iemand die zichzelf niet meer kan verzorgen. Zorgen voor een zieke medemens is al zo oud als de straat. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren noemt men dit "mantelzorg".

 Mantelzorgers zijn dus mensen die zorgen voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit hun directe omgeving. Heel concreet kan het gaan over iemand die voor zijn partner zorgt, ouders die zorgen voor een gehandicapt kind, kinderen die zorgen voor hun ouders, een buurman die inspringt in de zorg, …

Jaren geleden werd de "Mantelzorg" een stille dood voorspeld. Niemand geloofde dat de vijftig en zestigplussers van nu deze taak op zich zouden nemen. Gelukkig is deze voorspelling niet uitgekomen. Men heeft wel opvallende wijzigingen genoteerd. Vrouwen engageren zich rond de leeftijd van 52 jaar terwijl de gemiddelde leeftijd van de mannen die zich engageren rond de 56 jaar ligt. De steun is ook meer gericht naar familie, kennissen of buren waarmee men een goede band heeft. Opvallend is ook de verdeling van de taken tussen mannen en vrouwen. De vrouwen nemen meestal de verzorgende en huiselijk taken op zich terwijl de mannen beter zijn in het organiseren van transport van hulpbehoevenden en het doen van boodschappen. Door de steeds stijgende levensverwachting heeft men vastgesteld dat meer en meer ouderen beroep moeten doen op zorgverlening voor hun kinderen. Door hun hoge leeftijd zijn sommige ouders niet meer in staat om voor hun hulpbehoevend kind te zorgen. Met cijfers werd de constante evolutie aangetoond, interessant!

 Na de uiteenzetting werd er nog wat nagekaart. Wij herinneren onze leden aan onze activiteiten voor de meimaand: de bedevaart, de uitstap naar Brussel, het fietsen, wandelen en petanquen… Wij hopen dat jullie op ons aanbod zullen ingaan en profiteren van elke gezellige dag die ons gegeven wordt. Hierna vindt u een gedicht gemaakt door Lieve Boydens, Voorzitster KVLV-Oudenburg, winnares publieksprijs "Mantelzorg" poëziewedstrijd ACW.

Mantelzorg

Zij is mijn ma.
Ik hou van haar
en hou haar vast
als ze vergeet
of ze naar links of rechts…
en niet meer weet
wanneer, waarom…
Soms het besef
van leegte in haar hoofd,
verwarring, angst,
pijnlijk bestolen,
geestelijk leeggeroofd,
een gat in haar memorie,
een krater, een vergeetput
met het water
van haar tranen
als ze, zo nu en dan,
weer weet wie ik ben;
haar kind dat moedert.
Zij heeft zo lang
voor mij gezorgd,
ik nu voor haar.
Zij is mijn ma,
broos en oud.
Ik help haar in haar winterjas,
want het wordt koud…

 

F4920c17BLOG

Enkele sfeerbeelden

Monique Poels
Voorzitster

13:30 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.