30-06-11

OKRA: de Katharen

 Op dinsdag 19 juni was het weer verzamelen geblazen voor de leden van OKRA, deze keer in de Sint-Ritazaal. Rond 13.30 uur begonnen de eerste gegadigden reeds binnen te sijpelen en zoals gewoonlijk was de zaal goed gevuld tegen 14.00 uur. Ondertussen was de gastspreker, professor Jan Goossens, aangekomen samen met zijn vrouw en hadden zij zich geïnstalleerd achter de beamer. Na een korte verwelkoming door onze voorzitster Monique en een bondige inleiding over de loopbaan van professor Goossens, kon de voordracht beginnen.

 

F4920e29.jpgDe heer Goossens gaf ons op boeiende wijze een uiteenzetting over een onderwerp waarover de laatste tijd regelmatig sprake is maar waarvan wij eigenlijk niet zo heel veel weten: de Katharen. Wie waren zij? Waar woonden zij? Wat was hun leer? Zoals bleek uit het betoog van professor Goossens ging het om een sekte van ketters die zich verzetten tegen de verloedering van de katholieke leer in de twaalfde eeuw; hun eigen leer was gebaseerd op het dualisme: de tegenstelling tussen het goede (het geestelijke, de ziel) en het kwade (de materiële wereld). In het toepassen van hun leer gingen ze zeer ver: een van hun idealen was het nastreven van de armoede en voortplanting, waarvoor contact met het vleselijke noodzakelijk was, werd zoveel mogelijk gebannen uit hun levenswijze. De Katharen verspreidden zich over grote delen van Zuid-Frankrijk (Toulouse, Albi, Carcassonne…) maar ook in Italië. Hun leer was zo extreem dat er natuurlijk reactie kwam vanwege de Kerk. Mede onder invloed van de bedelorden (dominicanen en franciscanen) werd er een kruistocht georganiseerd tegen de Katharen en ontstond er een ware inquisitie tegen hen. In de loop van de dertiende eeuw stierf het katharisme een stille dood. Toch zien sommigen er een voorloper in van het protestantisme en zelfs van bepaalde theorieën van Hitler zoals het ideaal van het zuivere Arische ras.F4920d29.jpg

 

De laatste tijd staan de Katharen volop terug in de belangstelling, zeker in toeristische middens; professor Goossens beëindigde dan ook zijn uiteenzetting met een overzicht van de verschillende reisroutes die men kan volgen om deze streek van Frankrijk te bezoeken.

 

Eventjes werden we als het ware met een teletijdmachine teruggeflitst in de tijd, voor sommigen misschien een inspanning, voor anderen een waar genieten. En nadien werden we teruggeflitst naar het heden waar dampende koffie en lekkere taart klaarstonden om de namiddag af te sluiten. Opnieuw een mooie namiddag waarvoor hartelijk dank aan diegenen die er zich voor inzetten.

Guy Martens

21:53 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OKRA in Gent

Op dinsdag 17 mei geen vergadering in de zaal, maar een uitstap naar Gent. Stipt op tijd, zoals we dat gewoon zijn van onze OKRA-leden, was iedereen aanwezig, zodat het startsein om 8.00 uur kon worden gegeven.

 

F4920e22.jpgNadat onze chauffeur ons zonder al te veel oponthoud door de drukke ochtendspits had geloodst, kwamen we goed op tijd in Gent aan voor het bezoek aan het Guislain museum. Onder de vakkundige begeleiding van twee uitstekende gidsen werden we ingeleid in de geschiedenis van de psychiatrie. Zo vernamen wij dat Hippocrates reeds van oordeel was dat de gezondheid van de mens afhing van een goed evenwicht tussen de 4 lichaamssappen en dat

Galenus van Pergamum de mensen indeelde in verschillende types van karakters op basis van de vier lichaamssappen, bijvoorbeeld zwartgallige of de cholerieke karakters. In de middeleeuwen werden mensen met psychische moeilijkheden opgesloten en geketend in kerkers of behandeld als heksen; dit duurde tot het begin van de jaren 1800. Onder invloed van de Broeders van Liefde kwam er toen een kentering en probeerde men deze mensen op een humaner manier te benaderen en te verzorgen. Kanunnik Van Triest zocht een wetenschappelijke medische basis voor deze nieuwe benadering en kwam zo in contact met dokter Guislain rond de jaren 1825; in 1857 werd het Guislain instituut gebouwd in Gent. Zo werd de grondslag gelegd van de moderne psychiatrie, maar het blijft zoeken en experimenteren zoals blijkt uit sommige twijfelachtige praktijken zoals elektroshocks.

 

Na deze interessante maar zwaarwichtige uiteenzetting was het tijd om even een luchtje te scheppen alvorens ons te begeven naar het Vleeshuis voor het middagmaal. Het Gentse stoofpotje dat ons geserveerd werd, mocht er zijn en de sfeer was opperbest.

 F4920f22.jpg

Om 14.00 uur werden we verwacht aan de bootjes van Gent voor een tochtje op de Leie, de Lieve en de Schelde doorheen het historische centrum. Dit werd echt een topper: via de micro van de voortreffelijke gids ontvouwde zich de geschiedenis van de stad: de gildenhuizen langs de kaaien, het tolhuisje aan de Graslei, de concurrentie tussen vrije schippers en onvrije schippers, de fiere torens van Gent gefinancierd door de verschillende gilden, de oude gerenoveerde fabrieksgebouwen die herinneren aan het industriële verleden, het machtige Gravensteen, enig in zijn soort, opgetrokken midden in de stad, en verder langs het oude kanaal naar de zee, de overblijfselen van wat eens het verblijf van Keizer Karel was en, uiteindelijk, het ons welbekende klooster van de augustijnen.

 

F4920g22.jpgIn dit klooster zouden we ons bezoek aan Gent afronden: we werden verwelkomd door pater Herman en door pater Bernard die ons vergastte op een geleid bezoek aan de gerenoveerde Sint-Stefanuskerk en de bibliotheek. Een lekkere kop koffie kon zeker niet ontbreken om deze goedgevulde dag af te sluiten en dat wisten ze bij de augustijnen ook wel.

 

Hartelijk dank aan allen die zorgden voor de realisatie van deze mooie, leerrijke daguitstap.

 

 

Guy Martens

21:51 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OKRA - Bedevaart

 Na de heenreis met fiets of bus konden de leden een eigen invulling geven aan hun bedevaart. Mensen bezochten de basiliek, werden opgemerkt aan de kruisweg of liepen kuierend langs de kraampjes rond de basiliek. Toch viel de drukte op aan de plaatsen waar men een kaarsje kan aansteken voor een intentie, een familielid, een vriend of de goede afloop van een probleem… Na dit moment werden de OKRA-leden verwacht in de Mariahal voor de eucharistieviering. De viering had als thema "Wij zijn Angelus bidders".

 

F4920e20.jpgDe viering begon dan ook met het Angelusgebed, dat bij de gelovigen zeker jeugdherinneringen heeft doen opborrelen.

 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. Wees gegroet, Maria, …

 

Zie de dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet…

 

En het Woord is vlees geworden; En Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria,…

 

Bid voor ons, heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 

Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.

 

Het Angelus is een gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds. Het gebruik dat mensen hun werkzaamheden onderbraken voor dit gebed is echter in onbruik geraakt.

 

Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok. Hierbij werden drie slagen op de klok gegeven waarna de eerste aanroep gevolgd door een Weesgegroet Maria wordt gebeden. Nog tweemaal volgden drie slagen op de klok met telkens een nieuwe aanroep en een Weesgegroet. Tenslotte werd de klok gedurende twee minuten geluid en werd een afsluitend gebed gebeden.

 

De benaming 'Angelus' is afgeleid van de Latijnse beginwoorden 'Angelus Domini nuntiavit Mariae.' ('De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt'). In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. In 1742 heeft paus Benedictus XIV besloten dat in de paastijd het Angelus vervangen wordt door het Regina coeli.

 

Sinds het pontificaat van paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12.00 uur, voorgaat in het Angelusgebed.

 

Bij het verlaten van de Mariahal werden de pelgrims verrast met een bekertje verse fruitsalade aangeboden door Wereldsolidariteit. Traditioneel wordt onze bedevaart afgesloten in de Pelgrim om de inwendige mens te versterken. Verse sandwiches, koffie, een lekker stuk taart en een flinke babbel, meer moet dat niet zijn...

 

Net zoals de heenreis verliep ook de terugreis zeer gesmeerd, vooral voor de fietsers die konden profiteren van de flinke rugwind die hen op de heenreis fel had afgeremd.

Monique

Voorzitster

21:49 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |