21-07-12

OKRA-BEZINNINGSMOMENT

We zitten volop in de veertigdagentijd. Het was dan ook normaal dat de OKRA-ledenvergadering van dinsdag 20 maart in dit teken stond. Aan de heer Roger Geets, ex-hoofdonderwijzer en broer van onze voorzitster, werd gevraagd een bezinning te geven in de aanloop naar Pasen. Het thema was: “Armoede in onze moderne maatschappij”

 

Zoals gewoonlijk waren onze leden goed op tijd aanwezig en kon de heer Geets zijn betoog rond 14.00 uur aanvatten. Om te beginnen schetste hij een beeld van vroegere tijden, toen de mensen veel minder materiële rijkdom hadden, maar misschien vlugger tevreden en gelukkig waren. En hoe is de toestand vandaag in ons “rijke” Westen? Een gestresseerde samenleving: we hollen van hot naar her om materiële rijkdom te vergaren en een zekere status te bereiken. Maar wat staat daar tegenover? Veel vereenzaming bij alleenstaanden en ouderen, gebrek aan geestelijke verdieping, teloorgang van morele waarden. Naast de reële materiële armoede die in de Vierde Wereld zeker bestaat, mag de verborgen, menselijke armoede zeker niet worden onderschat.

 

Gedurende heel het betoog van de heer Geets was het muisstil in de zaal, want iedereen herkende deze realiteit.

 

De ernst van de bezinning kon echter niet beletten dat de namiddag in een uitstekende sfeer werd afgesloten bij een lekkere koffie met gebak. Een voortreffelijke namiddag zoals we dat gewoon zijn in ons trefpunt.

Guy Martens-Verslaggever

Foto Tru Van Woensel

13:41 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OKRA algemene vergadering

 

Op dinsdag 21 februari vond de jaarlijkse statutaire vergadering plaats van ons OKRA-trefpunt in de Sint-Ritazaal. Niet minder dan zestig leden waren aanwezig.

 

De nieuwe "interim"-voorzitster Nieke Geets heette iedereen hartelijk welkom, las een kort gebed voor, waarna de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht: Julia Proost, Felix Hublon en Eugène Van Audenhoven.

 

In het jaarverslag werden de activiteiten van 2011 overlopen. En dat waren er weer heel wat, naast de maandelijks terugkerende klassiekers zoals petanquen, fietsen en wandelen. Het geheel werd op een leuke manier voorgesteld met projecties op het scherm. Opvallend was dat er enkele "fotoloze" slides verschenen omdat op bepaalde gebeurtenissen geen dienstdoende fotograaf aanwezig was: "het trefpunt was op zoek naar een fotograaf en heeft er een gevonden. Tru Van Woensel wil deze taak op zich nemen. Bij dit artikel vindt u haar eerste foto's!

 

Ook vermeldenswaard is dat er op de Blog van ons trefpunt 21.166 bezoeken geregistreerd werden; heel wat interesse dus. Voor wie het nog niet (of niet meer) wist, dit is de naam van de Blog: http://okra-heverlee.skynetblogs.be/, maar je geraakt er ook via de website van onze parochie www.olv-Troost.be. De moeite waard !

 

Het financiële gedeelte werd besproken door Philippe. Kort samengevat: onze trefpunt leeft gezond; door voorzichtig te plannen hoeven wij niet te spreken van crisis. Om de kosten voor de leden draaglijk te maken heeft het bestuur beslist om een gedeelte van de reserve aan te spreken.

 

Aan de leden werd gevraagd om uitnodigingen tot betalingen tijdig uit te voeren om zo de boekhouding niet onnodig te belasten. Dit jaar werden 178 facturen verwerkt en in sommige periodes (organiseren van reizen of verlof aan zee) moeten grote sommen verhandeld worden Om het werk van de schatbewaarder te vergemakkelijken wordt dan nog eens aangedrongen om de betalingen via de bank te doen. Dus wel wat werk voor de boekhouder. Walter en Mimi hebben zich aangemeld om de taak van kascommissaris 2012 te vervullen.

 

Het programma 2012 werd op 17 januari feestelijk ingeluid en - gezongen door Rita Vandorpe tijdens de eucharistieviering en door Luc Cuppens, de orgelman, tijdens de feestmaaltijd. Wat er verder nog te verwachten valt is te veel om hier op te noemen. Wel even vermelden dat het verblijf aan zee (Ravelingen) gepland is van 23 tot 30 september. Daar moet nu een optie voor genomen worden. Geïnteresseerden kunnen een (niet bindend) vooschot betalen van 25,00 euro. Op 17 juli is er een uitstap voorzien naar het mijnmuseum in Beringen, en mogelijks nog een naar Bastogne in mei. De jaarlijks bedevaart naar Scherpenheuvel gaat door op maandag 7 mei. Alle andere activiteiten zullen in de maandelijkse nieuwsbrieven opgenomen worden.

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden de winnaars van de quiz "Ik was 20 toen ik mijn rijbewijs kreeg" getrakteerd op een fles wijn.

 

Uittredend voorzitster, Monique Poels, werd in de bloemetjes gezet voor haar inzet tijdens haar "ambtsperiode". Zij kreeg een "kotmadam" cadeau. Een welgemeend dankwoord ging ook naar Lieven en Paula voor hun jarenlange werkijver in het bestuur. Pater Herman D'Hooghe o.s.a. werd benoemd tot ereproost van ons trefpunt terwijl pater Koen Impens o.s.a. ons op het terrein wil bijstaan als proost.

 

Tot slot kregen wij koffie met koffiekoeken geserveerd terwijl wij dia's te zien kregen van het bezoek aan de abdij van Postel, van het dessertenbuffet, de kerstbezinning en de petanqwedstrijd. Het was weer een gezellige namiddag die tot in de puntjes verzorgd en voorbereid was.

 

Nog even dit. Ons trefpunt draait goed en telt heel wat leden. Iedereen wenst dat het zo mag verder gaan. Maar zoals dikwijls het geval is: "de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig". En daarop draait of valt een vereniging. Wie zich geroepen voelt, elke hulp is welkom! "We want you!"

Tekst Eugène - Foto's Tru

13:38 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-12

PAROCHIEONTMOETING

 

Op zondag 7 november werden in onze parochie de overledenen herdacht. Na de eucharistieviering, muzikaal opgeluisterd door het parochiekoor, konden de families het kruisje dat in de kerk hing als aandenken aan hun dierbare mee naar huis nemen.

 

Na de eucharistieviering was er de parochieontmoeting, georganiseerd door OKRA. Dit jaar konden zij rekenen op de jeugdbeweging, de kinderwoorddienst en enkele jonge krachten om het drankje en het hapje vlot aan te bieden. Dank aan alle medewerkers in de zaal of in de keuken.

Monique

16:28 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |