13-09-11

Jaarlijks petanquetornooi

 

 

F4920c32.jpg

De maanden juli en vooral augustus zijn verlofmaanden, ook voor het bestuur van ons trefpunt. Naast onze uitstap naar Postel beperken wij ons tot sportieve activiteiten. Maandag 4 juli was een belangrijke dag voor de fervente petanquespelers van ons trefpunt. Voor de vierde maal organiseerden wij het tornooi voor onze gegeerde wisselbeker. Tussen 13.30 uur en 14.00 uur kwamen de spelers naar het Alaudaplein afgezakt voor de inschrijving. Nadien kon Vital de spelernummers uitdelen en het startschot geven voor de competitie.

 

Met veel enthousiasme begonnen vier ploegen bestaande uit elk drie spelers, de twee speelbanen onveilig te maken, het tornooi was gelanceerd… Er werd niet alleen handig met de ballen gegooid, maar ook veel gediscussieerd en gemeten om te bepalen welke bal het dichtst bij de ‘cochonnet’ lag.

 

Na een klein uurtje was het eerste spel afgelopen. Even pauzeren en genieten van een fris drankje met een stuk gebak, terwijl de jury tussenstanden optekende. Ondertussen waren ook heel wat supporters aangekomen die zorgden voor een gezellige drukte, een echte OKRA-samenkomst waardig.

 

Maar een petanquetornooi bestaat niet uit één spelletje: in totaal moeten er drie gespeeld worden. Rond 17.30 uur vielen de laatste ballen en kon een eindstand opgemaakt worden. Vital en Paula, de bezielers van het petanquen en van het wisselbekertornooi in het bijzonder, deelden de officiële uitslag mee: het was een ex-aequo tussen hen beiden!!!

 

F4920d32.jpgEr kwam dus een beslissend spelletje. Na drie vrouwelijke winnaressen Jeanne Bollen (2008) Monique Poels (2009) en Simonne Geber (2010) was Paula wel verplicht om Vital met lege handen naar huis te sturen… En zo gebeurde het ook. Paula mocht de wisselbeker voor één jaar mee naar huis nemen…

 

Een terechte winnares, daar moest op geklonken worden met een glaasje wijn of fruitsap. Zo werd deze zeer geslaagde namiddag afgesloten. Dank aan de organisatoren.

 

Maar ook onze ander sportieve activiteiten lopen verder in deze verlofperiode, zo werd er gefietst in de Belgische Ardennen, aan zee of gewandeld in en rond Heverlee.

Monique

10:49 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-06-11

OKRA: de Katharen

 Op dinsdag 19 juni was het weer verzamelen geblazen voor de leden van OKRA, deze keer in de Sint-Ritazaal. Rond 13.30 uur begonnen de eerste gegadigden reeds binnen te sijpelen en zoals gewoonlijk was de zaal goed gevuld tegen 14.00 uur. Ondertussen was de gastspreker, professor Jan Goossens, aangekomen samen met zijn vrouw en hadden zij zich geïnstalleerd achter de beamer. Na een korte verwelkoming door onze voorzitster Monique en een bondige inleiding over de loopbaan van professor Goossens, kon de voordracht beginnen.

 

F4920e29.jpgDe heer Goossens gaf ons op boeiende wijze een uiteenzetting over een onderwerp waarover de laatste tijd regelmatig sprake is maar waarvan wij eigenlijk niet zo heel veel weten: de Katharen. Wie waren zij? Waar woonden zij? Wat was hun leer? Zoals bleek uit het betoog van professor Goossens ging het om een sekte van ketters die zich verzetten tegen de verloedering van de katholieke leer in de twaalfde eeuw; hun eigen leer was gebaseerd op het dualisme: de tegenstelling tussen het goede (het geestelijke, de ziel) en het kwade (de materiële wereld). In het toepassen van hun leer gingen ze zeer ver: een van hun idealen was het nastreven van de armoede en voortplanting, waarvoor contact met het vleselijke noodzakelijk was, werd zoveel mogelijk gebannen uit hun levenswijze. De Katharen verspreidden zich over grote delen van Zuid-Frankrijk (Toulouse, Albi, Carcassonne…) maar ook in Italië. Hun leer was zo extreem dat er natuurlijk reactie kwam vanwege de Kerk. Mede onder invloed van de bedelorden (dominicanen en franciscanen) werd er een kruistocht georganiseerd tegen de Katharen en ontstond er een ware inquisitie tegen hen. In de loop van de dertiende eeuw stierf het katharisme een stille dood. Toch zien sommigen er een voorloper in van het protestantisme en zelfs van bepaalde theorieën van Hitler zoals het ideaal van het zuivere Arische ras.F4920d29.jpg

 

De laatste tijd staan de Katharen volop terug in de belangstelling, zeker in toeristische middens; professor Goossens beëindigde dan ook zijn uiteenzetting met een overzicht van de verschillende reisroutes die men kan volgen om deze streek van Frankrijk te bezoeken.

 

Eventjes werden we als het ware met een teletijdmachine teruggeflitst in de tijd, voor sommigen misschien een inspanning, voor anderen een waar genieten. En nadien werden we teruggeflitst naar het heden waar dampende koffie en lekkere taart klaarstonden om de namiddag af te sluiten. Opnieuw een mooie namiddag waarvoor hartelijk dank aan diegenen die er zich voor inzetten.

Guy Martens

21:53 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OKRA in Gent

Op dinsdag 17 mei geen vergadering in de zaal, maar een uitstap naar Gent. Stipt op tijd, zoals we dat gewoon zijn van onze OKRA-leden, was iedereen aanwezig, zodat het startsein om 8.00 uur kon worden gegeven.

 

F4920e22.jpgNadat onze chauffeur ons zonder al te veel oponthoud door de drukke ochtendspits had geloodst, kwamen we goed op tijd in Gent aan voor het bezoek aan het Guislain museum. Onder de vakkundige begeleiding van twee uitstekende gidsen werden we ingeleid in de geschiedenis van de psychiatrie. Zo vernamen wij dat Hippocrates reeds van oordeel was dat de gezondheid van de mens afhing van een goed evenwicht tussen de 4 lichaamssappen en dat

Galenus van Pergamum de mensen indeelde in verschillende types van karakters op basis van de vier lichaamssappen, bijvoorbeeld zwartgallige of de cholerieke karakters. In de middeleeuwen werden mensen met psychische moeilijkheden opgesloten en geketend in kerkers of behandeld als heksen; dit duurde tot het begin van de jaren 1800. Onder invloed van de Broeders van Liefde kwam er toen een kentering en probeerde men deze mensen op een humaner manier te benaderen en te verzorgen. Kanunnik Van Triest zocht een wetenschappelijke medische basis voor deze nieuwe benadering en kwam zo in contact met dokter Guislain rond de jaren 1825; in 1857 werd het Guislain instituut gebouwd in Gent. Zo werd de grondslag gelegd van de moderne psychiatrie, maar het blijft zoeken en experimenteren zoals blijkt uit sommige twijfelachtige praktijken zoals elektroshocks.

 

Na deze interessante maar zwaarwichtige uiteenzetting was het tijd om even een luchtje te scheppen alvorens ons te begeven naar het Vleeshuis voor het middagmaal. Het Gentse stoofpotje dat ons geserveerd werd, mocht er zijn en de sfeer was opperbest.

 F4920f22.jpg

Om 14.00 uur werden we verwacht aan de bootjes van Gent voor een tochtje op de Leie, de Lieve en de Schelde doorheen het historische centrum. Dit werd echt een topper: via de micro van de voortreffelijke gids ontvouwde zich de geschiedenis van de stad: de gildenhuizen langs de kaaien, het tolhuisje aan de Graslei, de concurrentie tussen vrije schippers en onvrije schippers, de fiere torens van Gent gefinancierd door de verschillende gilden, de oude gerenoveerde fabrieksgebouwen die herinneren aan het industriële verleden, het machtige Gravensteen, enig in zijn soort, opgetrokken midden in de stad, en verder langs het oude kanaal naar de zee, de overblijfselen van wat eens het verblijf van Keizer Karel was en, uiteindelijk, het ons welbekende klooster van de augustijnen.

 

F4920g22.jpgIn dit klooster zouden we ons bezoek aan Gent afronden: we werden verwelkomd door pater Herman en door pater Bernard die ons vergastte op een geleid bezoek aan de gerenoveerde Sint-Stefanuskerk en de bibliotheek. Een lekkere kop koffie kon zeker niet ontbreken om deze goedgevulde dag af te sluiten en dat wisten ze bij de augustijnen ook wel.

 

Hartelijk dank aan allen die zorgden voor de realisatie van deze mooie, leerrijke daguitstap.

 

 

Guy Martens

21:51 Gepost door Philippe Barbaix in Verslag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |